Praktikë pranë Albpetrol

Praktikë pranë Albpetrol

Albpetrol sh.a dega Fier/ Patos kërkon 15 praktikantë në total në Patos/ Fier

  • 5 Inxhinieri Nafte
  • 5 Inxhinieri Elektrike
  • 5 Inxhinieri Mekanike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.