Praktikë pranë Alpha Bank

Praktikë pranë Alpha Bank

Alpha Bank kërkon 15 praktikantë, të cilët janë të gjithë në qytetin e Tiranës dhe do të duhet të jenë të profilit:

  • 5 Ekonomi
  • 5 Informatikë ekonomike
  • 2 Informatikë

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.