Praktikë pranë Avokatit të Popullit

Praktikë pranë Avokatit të Popullit

Avokati i Popullit kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

  • 1 Histori/Gjeografi (pranë Sektorit të Protokollit);
  • 1 Gjuhë Angleze (pranë Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë);
  • 1 Marrëdhënie me Publikun (pranë Sektorit të Pritjes së Qytetarëve);
  • 1 Shkenca Informatike/Kompjuterike (pranë Sektorit të Teknologjisë së Informacionit).