Praktikë pranë BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Praktikë pranë BANKA KOMBËTARE TREGTARE

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Kërkon gjithsej 40 praktikantë sipas ndarjes:

  • BKT Tiranë, kërkon (20) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

(15) Ekonomi

(5) Teknologji Informacioni.

  • BKT Durrës, kërkon (4) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

Ekonomi.

  • BKT Shkodër, kërkon (4) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

Ekonomi.

  • BKT Elbasan, kërkon (4) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

Ekonomi.

  • BKT Korçë kërkon (4) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

Ekonomi.

  • BKT Vlorë kërkon (4) praktikantë me mesatare mbi 7.5 me profile studimi:

Ekonomi.