Praktikë pranë Bashkisë së Fushë-Arrëzit

Praktikë pranë Bashkisë së Fushë-Arrëzit

Bashkia Fushë-Arrëz kërkon 33 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Shkenca Sociale
  • 10 Ekonomi
  • 2 Juridik
  • 6 Inxhinieri Pyjore
  • 3 Agronomi
  • 10 Inxhinieri Ndërtimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.