Praktikë pranë Bashkisë Kamëz

Praktikë pranë Bashkisë Kamëz

Bashkia Kamëz

Kërkon (24) praktikantë sipas ndarjes:

Bashkia Kamëz kërkon (16) praktikantë me profile studimi:

(5) Ekonomik;

(4) Veterinari;

(2) Juridik;

(1) Gjuhë e huaj-Anglisht;

(3) Shkenca Sociale;

(1) Inxhinieri Mekanike.

Njësia administrative Paskuqan kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Sociale;

(1) Ekonomik.

Njësia administrative Bathore kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Sociale.

Kadastra Kamëz kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Agronomi/ Shkenca Agronomike.

Urbanistika Kamëz kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Mjedisi.