Praktikë pranë Bashkisë së Krujës

Praktikë pranë Bashkisë së Krujës

Bashkia Krujë kërkon 11 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Shkenca Sociale
  • 1 Juridik
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 4 Ekonomi
  • 1 Informatikë
  • 1 Inxhinieri Mjedisi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.