Praktikë pranë Bashkisë Lushnje

Praktikë pranë Bashkisë Lushnje

Bashkia Lushnje

Kërkon (70) praktikantë gjithsej.

  • Bashkia Lushnje kërkon (50) praktikantë me profile studimi:

(5) Juridik;

(5) Shkenca Sociale;

(5) Punë Sociale/Psikologji;

(10) Ekonomik;

(5) Inxhinier Ndërtimi/ Mjedisi;

(10) Agronomi;

(10) Veterinari.

  • Qendra e Arsimit Lushnje kërkon (20) praktikantë me profile studimi:

(20) Arsim Parashkollor.