Praktikë pranë Bashkisë së Beratit

Praktikë pranë Bashkisë së Beratit

Bashkia Berat kërkon 8 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Ekonomi
  • 1 Menaxhim Mjedisi
  • 1 Shkenca  Sociale
  • 1 Inxhinieri  Hidro
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Inxhinieri Gjeodezi (Topograf)
  • 1 Inxhinieri Informatike
  • 1 Shkenca  Politike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.