Praktikë pranë Bashkisë së Delvinës

Praktikë pranë Bashkisë së Delvinës

Bashkia Delvinë kërkon 5 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Ekonomi
  • 1 Jurist
  • 1 Inxhinieri Mekanik
  • 1 Shkenca Sociale

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.