Praktikë pranë Bashkisë së Devollit

Praktikë pranë Bashkisë së Devollit

Bashkia Devoll kërkon 14 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 4  Ekonomi
  • 3  Jurist
  • 2  Inxhinieri Ndërtimi
  • 5  Arsim Parashkollor

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.