Praktikë pranë Bashkisë së Durrësit

Praktikë pranë Bashkisë së Durrësit

Bashkia Durrës kërkon 37 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • 15  Shkenca Social, Psikologji
 • 5   Inxhinieri Gjeodeti
 • 2  Inxhinieri Ndërtimi
 • 3  Inxhinieri Elektrike
 • 2  Jurist
 • 4  Ekonomi
 • 4 Inxhinieri Informatike
 • 2 Informatikë Ekonomike

Ujësjellësi Durrës kërkon 9 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • 3 Juridik
 • 3 Ekonomi
 • 3 Inxhinieri Hidroteknike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.