Praktikë pranë Bashkisë së Elbasanit

Praktikë pranë Bashkisë së Elbasanit

Bashkia Elbasan kërkon 18 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • ​2 Ekonomi
  • 1 Inxhinieri Mjedisi
  • 2 Inxhinieri Gjeodezi (Topograf)
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 2 Shkenca Shoqërore
  • 2 Agronomi
  • 2 Veterinari
  • 3 Shkenca Sociale
  • 2 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.