Praktikë pranë Bashkisë së Fierit

Praktikë pranë Bashkisë së Fierit

Bashkia Fier kërkon 16 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 5 Arkitektë
  • 4 Inxhinieri Gjeodezi (Topograf)
  • 4 Inxhinieri Ndërtimi
  • 3 Inxhinieri Informatike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.