Praktikë pranë Bashkisë së Finiqit

Praktikë pranë Bashkisë së Finiqit

Bashkia Finiq  kërkon 5 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Agronomi
  • 1 Informatikë
  • 1 Arkitekturë
  • 1 Inxhinieri Pyjesh
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.