Praktikë pranë Bashkisë së Gramshit

Praktikë pranë Bashkisë së Gramshit

Bashkia Gramsh kërkon 8 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Ekonomi
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Informatikë
  • 2 Shkencat Sociale
  • 2 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.