Praktikë pranë Bashkisë së Hasit

Praktikë pranë Bashkisë së Hasit

Bashkia Has kërkon 10 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1  Arkitekturë
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Inxhinieri Mjedisi
  • 1 Inxhinieri Gjeodezi
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Inxhinieri telekomunikacioni
  • 1 Shkenca Sociale
  • 1 Juridik
  • 2 Ekonomi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.