Praktikë pranë Bashkisë së Himarës

Praktikë pranë Bashkisë së Himarës

Bashkia Himarë kërkon 12 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 2 Arkitekturë
  • 2 Ekonomistë – Financë
  • 2 Shkenca Sociale
  • 2 Agronomi
  • 2 Inxhinieri Gjeodezi ( Topograf)

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.