Praktikë pranë Bashkisë së Klosit

Praktikë pranë Bashkisë së Klosit

Bashkia Klos kërkon 13 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Ekonomi
  • 2 Juridik
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Informatikë
  • 2 Inxhinieri Mjedisi
  • 1 Arkitekturë
  • 1 Agronomi
  • 1 Inxhinieri Pyjesh
  • 1 Inxhinieri Mekanike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.