Praktikë pranë Bashkisë së Kolonjës

Praktikë pranë Bashkisë së Kolonjës

Bashkia Kolonjë kërkon 5 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Jurist
  • 1 Arkitekturë (Urbanist)
  • 1 Arkitekturë
  • 2 Arsim Parashkollor

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.