Praktikë pranë Bashkisë së Konispolit

Praktikë pranë Bashkisë së Konispolit

Bashkia Konispol kërkon 3 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2  Inxhinieri Gjeodezi (Topograf)
  • 1  Informatikë

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.