Praktikë pranë Bashkisë së Korçës

Praktikë pranë Bashkisë së Korçës

Bashkia Korçë kërkon 19 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 3 Juridik
  • 3 Shkenca Sociale
  • 3 Ekonomi
  • 2 Informatikë
  • 2 Arkitekturë
  • 3 Inxhinieri
  • 3 Marrëdhënie Ndërkombëtare

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.