Praktikë pranë Bashkisë së Kukësit

Praktikë pranë Bashkisë së Kukësit

Bashkia Kukës kërkon 12 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Shkenca Juridike
  • 2 Financë
  • 3 Punë Sociale
  • 5 Arsim Parashkollor

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.