Praktikë pranë Bashkisë së Lezhës

Praktikë pranë Bashkisë së Lezhës

Bashkia Lezhë kërkon 20 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 4 Ekonomi
  • 2 Juridik
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 5 Punë Sociale
  • 3 Shkeca të Natyrës
  • 4 Agronomi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.