Praktikë pranë Bashkisë së Maliqit

Praktikë pranë Bashkisë së Maliqit

Bashkia Maliq kërkon 45 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 15 Ekonomi
  • 10 Agronomi
  • 15 Shkenca Sociale
  • 5 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.