Praktikë pranë Bashkisë së Matit

Praktikë pranë Bashkisë së Matit

Bashkia Mat kërkon 6 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Financë
  • 2 Shkenca sociale
  • 1 Urbanistikë Menaxhim Territori
  • 1 Ekonomi
  • 1 Jurist

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.