Praktikë pranë Bashkisë së Memaliaj

Praktikë pranë Bashkisë së Memaliaj

Bashkia Memaliaj kërkon 6 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2  Financë
  • 1 Urbanistikë
  • 1  Inxhinieri Mjedisi
  • 1  Inxhinieri Pyjore
  • 1 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.