Praktikë pranë Bashkisë së Patosit

Praktikë pranë Bashkisë së Patosit

Bashkia Patos kërkon 9 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Ekonomi
  • 1 Jurist
  • 2 Shkenca Sociale
  • 1 Financë
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Inxhinieri Rrjetesh Hidrike

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.