Praktikë pranë Bashkisë së Peqinit

Praktikë pranë Bashkisë së Peqinit

Bashkia Peqin kërkon 16 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 3  Financë – Kontabilitet
  • 2 Planifikim Territori
  • 2 Agronomi
  • 3 Ekonomi
  • 3 Informatikë
  • 2  Arte (Muzikë)
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.