Praktikë pranë Bashkisë së Përrenjasit

Praktikë pranë Bashkisë së Përrenjasit

Bashkia Përrenjas kërkon 17 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 5 Shkenca Juridike
  • 5 Ekonomi
  • 3 Inxhinieri Mjedisi
  • 2 Shkenca Sociale
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.