Praktikë pranë Bashkisë së Pogradecit

Praktikë pranë Bashkisë së Pogradecit

Bashkia Pogradec kërkon 7 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Ekonomi
  • 2  Inxhinieri Ndërtimi
  • 2 Inxhinieri Hidro
  • 1 Shkenca Sociale
  • 1 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.