Praktikë pranë Bashkisë së Tepelenës

Praktikë pranë Bashkisë së Tepelenës

Bashkia Tepelenë kërkon 12 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Ekonomi
  • 2 Drejtësi
  • 2 Arkitekturë
  • 2 Gjuhë e huaj (Anglisht)
  • 1 Inxhinieri  Mjedisi
  • 1 Informatikë
  • 1 Shkenca Sociale
  • 1 Arsim Parashkollor

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.