Praktikë pranë Bashkisë së Tropojës

Praktikë pranë Bashkisë së Tropojës

Bashkia Tropojë kërkon 14 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 5 Ekonomi
  • 2 Inxhinieri Ndërtimi
  • 2 Inxhinieri Telekomunikacioni
  • 2 Shkenca Sociale
  • 2 Juridik
  • 1 Inxhinieri Gjeodezi (Topograf)

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.