Praktikë pranë Bashkisë së Urës Vajgurore

Praktikë pranë Bashkisë së Urës Vajgurore

Bashkia Ura Vajgurore kërkon 12 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 1 Inxhinieri Gjodezi (Topograf)
  • 1 Inxhinieri Ndërtimi
  • 1 Inxhinier Pyjesh
  • 1 Veteriner
  • 2 Ekonomi
  • 2 Financë
  • 1 Arkitekturë
  • 2 Shkenca Sociale
  • 1 Administrim Biznesi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.