Praktikë pranë Bashkisë së Vlorës

Praktikë pranë Bashkisë së Vlorës

Bashkia Vlorë kërkon 15 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Jurist
  • 2 Financë
  • 5 Informatikë
  • 3 Inxhinieri Ndërtimi
  • 3 Shkenca Sociale

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.