Praktikë pranë Bashkisë Shijak

Praktikë pranë Bashkisë Shijak

Kërkon (9) praktikantë sipas ndarjes:

Bashkia Shijak kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi;

(1) Inxhinieri Mjedisi.

Njësia administrative Gjepalë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi;

(1) Shkenca Sociale;

(1) Ekonomik.

Njësia administrative Maminas kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi;

(1) Shkenca Sociale;

(2) Ekonomik.