Praktikë pranë Bashkisë së Shkodrës

Praktikë pranë Bashkisë së Shkodrës

Bashkia Shkodër kërkon 15 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 2 Art dhe Trashëgimi Kulturore
  • 2 Edukim Fizik
  • 6 Ekonomi
  • 5 Juridik

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.