Praktikë pranë Credins

Praktikë pranë Credins

Credins kërkon gjithsej 43 praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria Qendrore kërkon 13 praktikantë me profile studimi:

(6) Teknologji Informacioni;

(3) Juridik;

(4) Ekonomik.

Degët Tiranë kërkojnë 22 praktikantë me profike studimi:

(11) Ekonomik – Sportelist-Arkëtar;

(11) Ekonomik – Analist Kredie;

Dega Durrës kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Korçë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Pogradec kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Ekonomik – Analist Kredie Agro.

Dega Shkodër kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

  • Ekonomik – Sportelist – Arkëtar dhe Analist Kredie.

Dega Vlorë kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

(2) Ekonomik – Sportelist – Arkëtar .

Dega Fier kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • Ekonomik – Sportelist – Arkëtar .