Praktikë pranë Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqiperisë

Praktikë pranë Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqiperisë

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqiperisë

Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profile studimi:

  • 1 (një) praktikant – Dega juridik – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 2 (dy) praktikantë – Dega Financë/Marketing – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 1 (një) praktikant – Dega Gazetari dhe Komunikim/Letërsi – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 1 (një) praktikant – Dega Informatikë – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor.