Praktikë pranë DHOMËS SË INDUSTRISË DHE TREGTISË SË SHQIPËRISË

Praktikë pranë DHOMËS SË INDUSTRISË DHE TREGTISË SË SHQIPËRISË

DHOMA E INDUSTRISË DHE TREGTISË SË SHQIPËRISË

Kërkon gjithsej 5 praktikantë me profile studimi:

  • 1 (një) praktikant – Dega juridik – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 2 (dy) praktikantë – Dega Financë/Marketing – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 1 (një) praktikant – Dega Gazetari dhe Komunikim/Letërsi – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor;
  • 1 (një) praktikant – Dega Informatikë – mesatarja 8.5, niveli arsimor Bachelor.