Praktikë pranë Kuvendit

Praktikë pranë Kuvendit

Kuvendi kërkon 19 praktikantë gjithsej të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

  • 10 Juristë
  • 3 Ekonomik
  • 2 Gjuhë angleze, marrëdhënie ndërkombëtare
  • 4 Shërbimi i Teknologjisë së Informacionit

INSTAT, Tiranë, kërkon 8 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit studimopre Informatikë Ekonomike, Ekonomiks, Ekonomik, Elektronikë.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.