Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Praktikë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL kërkon (190) praktikantë në total sipas ndarjes:

Aparati kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Agronomi;

(2) Veterinari;

(1) Juridik.

Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB) kërkon gjithsej (27) praktikantë sipas ndarjes:

AREB Korçë kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(3) Zooteknikë;

(3) Ekonomik.

AREB Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi (mbrojtje bimësh);

(1) Hortikulturë;

(1) Frutikulturë.

AREB Lushnjë kërkon (13) praktikantë nga të cilët:

Qarku Vlorë (3) praktikantë me profilin Agronomi;

Qarku Fier (4) praktikantë me profilin Agronomi;

Qarku Gjirokastër (5) praktikantë me profilin Agronomi;

Lushnje (1) praktikant me profilin Agronomi.

AREB Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Agronomi.

Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve kërkon gjithsej (49) praktikantë sipas ndarjes:

ARSHVMB Elbasan (36) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Sektori Veterinar Elbasan kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(10) Veterinari.

Sektori Veterinar Korçë kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(10) Veterinari.

Sektori Veterinar Berat kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(5) Veterinari.

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Elbasan kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Korçë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(4) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

Sektori i Mbrojtjes së bimëve Berat kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(3) Agronomi (Mbrojtje Bimësh).

ARSHVMB Shkodër kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Veterinari.

ARSHVMB Vlorë kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Veterinari.

ARSHVMB Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Veterinari;

(2) Mbrojtje bimësh;

(1) Zooteknik.

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore kërkon (41) praktikantë sipas ndarjes:

QTTB Fushë Krujë (17) praktikantë me profile studimi:

(4) Prodhim Shtazor;

(8) Politika Bujqësore;

(2) Kimi/Teknik Laboratori;

(2) Ekonomik;

(1) Juridik.

QTTB Korçë kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(3) Agronomi;

(3) Zooteknikë;

(2) Veterinari;

(2) Ekonomik.

QTTB Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Agronomike.

QTTB Vlorë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi profili Mbrojtje Bimësh;

(1) Agronomi e Përgjithshme.

QTTB Lushnje kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Agronomike.

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural kërkon gjithsej (25) praktikantë me profilin studimor:

(2) Shkenca Sociale;

(4) Juridik;

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Gazetari;

(6) Shkenca Ekonomike;

(2) Shkenca Bujqësore;

(1) Shkenca Natyrore;

(3) Inxhinieri Ndërtimi;

(3) Inxhinieri Elektrike;

(1) Teknologji Ushqimore.

 

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Menaxhim Peshku.

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi;

(1) Shkenca Natyrore.

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Agronomi.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) Mjekësi Veterinare;

(2) Teknologji Agroushqimore;

(2) Bioteknologji;

(2) Mbrojtje Bimësh;

(2) Biologji –Kimi.

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit kërkon gjithsej (24) praktikantë sipas ndarjes:

DUK Durrës kërkon (5) praktikantë me profilin studimor:

(3) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Ekonomik;

(1) Juridik

DUK Lezhë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Inxhinieri Gjeodezike;

(1) Juridik.

DUK Fier kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Hidroteknike;

(1) Inxhinier Gjeodezike;

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Agronomi.

DUK Korçë kërkon (9) praktikantë me profile studimi:

(3) Inxhinieri Hidroteknike;

(3) Ekonomik;

(3) Juridik.