Praktikë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Praktikë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon 134 praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Aparati kërkon 11 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike;

(5) Shkenca Juridike;

(4) Shkenca Shoqërore.

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit kërkon gjithsej (8) praktikantë me profile studimi:

(7) Shkenca Ekonomike (Financë/Bankë/Kontabilitet);

(1) Shkenca Juridike;

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Sociale.

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

  • Shkenca Bujqësore;
  • Shkenca Inxhinierike.

Qendra Kombëtare e Biznesit kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca juridike

Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Shkenca juridike

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • Shkenca ekonomike

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • Shkenca juridike/ekonomike/ IT

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësinë Industriale kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

(1)Shkenca Ekonomike;

(4) Shkenca Juridike;

(1) Marketing;

(2) Shkenca Shoqërore.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit kërkon (24) praktikantë sipas ndarjes:

 

DRSHKP Tiranë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

  • Punë Sociale;
  • Teknologji Informacioni.

 

DRSHKP Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Elbasan kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Gjirokastër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Lezhë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Fier kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Kukës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Dibër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Berat kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Vlorë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

DRSHKP Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Punë Sociale;

(1)Teknologji Informacioni.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1)Shkenca Shoqërore;

(1)Shkenca kompjuterike.

 

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • Shkenca juridike.

 

Inspektorati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut kërkon 7 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Juridike;

(1) Shkenca Shoqërore;

(1) Inxhinieri Elektrike/Elektronike;

(1) Inxhinieri Mekanike/Elektrike;

(1) Inxhinier Kimist (Kimi industriale dhe mjedisore).

 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Juridike;

(4) Shkenca Ekonomike;

(2) Shkenca Natyrore.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon 20 praktikantë me profile studimi:

(18) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(2) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(8) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(2) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj kërkon 10 praktikantë me profile studimi:

(9) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike);

(1) Shkenca Juridike.

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

  • Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).

 

Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2)Shkenca Ekonomike (dega Financë, Kontabilitet, Ekonomiks, Informatikë Ekonomike).