Praktikë pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Praktikë pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon 8 praktikantë, të cilët të jenë të profilit studimor:

 • Shëndet-Publik
 • Ekonomist
 • IT
 • Shkenca Sociale,
 • Shkenca Juridike

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Inspektoriati Shtëror Shëndetësor
  • Drejtoria e Përgjithshme,  Tiranë kërkon (1) praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Korçë  kërkon 1 praktikant të profilit studimor të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Elbasan  kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Jurist”
  • Drejtoria Rajonale Shkodër kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Durrës kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Vlorë kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Fier kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Kukës kërkon 2 praktikantë të profilit studimor  “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Dibër kërkon 3 praktikantë të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
  • Drejtoria Rajonale Lezhë kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Jurist”.
  • Drejtoria Rajonale Gjirokastër kërkon 1 praktikant të profilit studimor “Mjekësi e Përgjithshme”, “Stomatologji”, “Shëndet Publik” “Biologji”, “Biokimi”(*jo në fushën e mësuesisë), “Mjekësi Veterinare”, “Infermier”.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, Tiranë, kërkon 4 praktikantë të profilit studimor: (2) Shkenca Juridike, (1) Shkenca Sociale/Punë Sociale, (1) Shkenca Sociale/ Psikologji
 • Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Tiranë, kërkon 2 praktikantë të profilit studimor “Shkenca Sociale”.
 • Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilimit të Fëmijëve, Tiranë, kërkon 4 praktikantë sipas profilit studimor: (2) Logopedi, (1) Logopedi/Pedagogji Speciale, (1) Fizioterapi

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.