Praktikë pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit

Praktikë pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit kërkon 14 praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:

 • 2 Biologji/Kimi
 • 2 Inxhinieri Mjedisi
 • 3 Ekonomi
 • 1 Informatikë Statistikë
 • 1 Juridik
 • 3 Shkenca Shoqërore/Sociale
 • 1 Ekonomi dhe Agrobiznes
 • 1 Hoteleri-Turizëm
 • 1 Inxhinieri Ndërtimi/Hartografi

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Agjencia Kombëtare e Turizmit kërkon 2 praktikantë përkatësisht në profilin “Shkenca Sociale”, “Juridik”.
 • Agjencia Kombëtare e Bregdetit kërkon 10 praktikantë në degët e saj:
  • Tiranë, “Juridik” 1, “Shkenca Mjekësore” 1, “Arkitekturë” 1;
  • Lezhë, “Juridik” 1, “Shkenca Mjedisore” 1;
  • Durrës,  “Juridik” 2, “Shkenca Mjedisore” 1, “Planifikim Urban” 2;
 • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, kërkon 15 praktikantë sipas kërkesave të mëposhtme:
  • Drejtoria e Përgjithshme, Tiranë, kërkon 2 praktikantë në profilin “Inxhinier Mjedisi”;
  • Drejtoria Rajonale Tiranë kërkon 2 praktikantë në profilin “Biolog” dhe “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Berat kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Shkodër kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Krujë kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Fier (Divjakë) kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Vlorë kërkon 1 praktikant në profilin  “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Gjirokastër kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Kukës kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Dibër kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”.
  • Drejtoria Rajonale Lezhë (Ishull Vain)  kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyejesh”.
  • Drejtoria Rajonale Korçë kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyjesh”
  • Drejtoria Rajonale Elbasan  kërkon 1 praktikant në profilin “Inxhinier Pyejesh”.
 • Agjencia Kombëtare e Mjedisit kërkon 15 praktikantë sipas kërkesave të mëposhtme:
  • Drejtoria e Përgjithshme Tiranë kërkon 5 praktikantë në profilin “Shkenca Mjedisore” (1); “Kimist” (1); “Financier” (1); “Inxhinier Pyjesh” (1).
  • Drejtoria Rajonale Tiranë kërkon 1 praktikant me profilin në “Shkenca Mjedisore”
  • Drejtoria Rajonale Vlorë kërkon 1 praktikant me profilin në Shkenca Mjedisore”.
  • Drejtoria Rajonale Durrës kërkon 1 praktikant me profilin në “Shkenca Mjedisore”
  • Drejtoria Rajonale Fier  kërkon 1 praktikant me profilin në Shkenca Mjedisore”.
  • Drejtoria Rajonale Kukës kërkon 1 praktikant me profilin në “Shkenca Mjedisore”
  • Drejtoria Rajonale Berat  kërkon 1 praktikant me profilin në Shkenca Mjedisore”.
  • Drejtoria Rajonale Lezhë kërkon 1 praktikant me profilin në “Shkenca Mjedisore”
  • Drejtoria Rajonale Dibër  kërkon 1 praktikant me profilin në Shkenca Mjedisore”.
  • Drejtoria Rajonale Korçë kërkon 1 praktikant me profilin në “Shkenca Mjedisore”
  • Drejtoria Rajonale Elbasan kërkon 1 praktikant me profilin në Shkenca Mjedisore”.
 • Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve, Tiranë kërkon 10 praktikantë sipas kërkesave të mëposhtme:
  • Drejtoria e Përgjithshme Tiranë kërkon 2 praktikantë në profilin “Juridik”.
  • Drejtoria Rajonale Tiranë kërkon 2 praktikantë në profilin  “Juridik”.
  • Drejtoria Rajonale Lezhë kërkon 1 praktikant në profilin “Juridik”.
  • Drejtoria Rajonale Shkodër kërkon 1 praktikant në profilin “Juridik”.
  • Drejtoria Rajonale Berat kërkon 1 praktikant në profilin “Juridik”.
  • Drejtoria Rajonale Korçë kërkon 2 praktikantë  në profilin “Juridik” dhe “Shkenca Ekonomike”.
  • Drejtoria Rajonale Gjirokastër kërkon 1 praktikant në profilin “Juridik”.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.