Praktikë pranë Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Praktikë pranë Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, kërkon 2 praktikantë  të profilit “Jurist” dhe “Gazetari”.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.