Praktikë pranë Shoqatës Shqiptare të Siguruesve

Praktikë pranë Shoqatës Shqiptare të Siguruesve

Shoqata Shqiptare e Siguruesve kërkon 16 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

 • 8 Ekonomi
 • 8 Drejtësi
 1. Albsig sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 2. Atlantik sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 3. Ansig sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 4. Eurosig sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 5. Insig sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 6. Intersig Vienna Insurance Group sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 7. Sigal Uniqa Group Austria sh.a kërkon 2 praktikanë të cilët do të duhet të jenë te profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi
 8. Sigma-Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a kërkon 2 praktikantë të cilët do të jenë të profilit:
  • 1 Ekonomik
  • 1 Drejtësi

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.