Praktikë pranë Telekom Albania

Praktikë pranë Telekom Albania

Telekom Albania kërkon 15 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit:

  • 4 Inxhinieri/Telekomunikacioni
  • 2 Informatikë
  • 3 Informatikë Ekonomike
  • 1 Gazetari
  • 2 Marketing
  • 1 Financë
  • 2 Menaxhim Biznesi
  • 1 Statistikë

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.