Praktikë pranë Your Travel Agency

Praktikë pranë Your Travel Agency

Your Travel Agency kërkon 2 praktikantë, në qytetin e Tiranës dhe do të duhet të jenë të profilit:

  • Ekonomik
  • Gazetari

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.