Praktikë pranë Kryeministrisë

Praktikë pranë Kryeministrisë

Kryeministria kërkon gjithsej (103) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Urbanistikë

(3) Ekonomik/Financë

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Shkenca Kompjuterike

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Informatikë Matematike (UBT);

(1) Inxhinieri Agromjedisi (UBT).

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(3)Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(2) Grafik Design;

(3) Juridik;

(2) Ekonomik.

 

Avokatura e Shtetit kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Juridik.

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(3) Informatikë Ekonomike;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(2) Inxhinieri Informatike/ Inxhinieri Elektronike.

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(2) Financë.

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm kërkon (10) me profile studimi:

(10) Shkenca Sociale.

Departamenti i Administratës Publike kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Juridike;

(1) Shkenca Ekonomike.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara (ADISA) kërkon gjithsej (21) praktikantë sipas ndarjes:

 

Zyrat Qendrore kërkojnë (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Informatikë Ekonomike;

(1) Shkenca Ekonomike.

 

Zyra Rajonale Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Informatikë;

(1) Ekonomik;

(2) Shkenca Sociale.

 

Zyra Vendore Kavajë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Shkenca Sociale.

 

Zyra Vendore Krujë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Juridik/Ekonomik/Shkenca Sociale

 

Zyra Vendore Gjirokastër kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik/Ekonomik;

(1) Shkenca Sociale.

 

Zyra Vendore Fier kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Shkenca Sociale.

 

Zyra Vendore Shkodër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Shkenca Sociale.

 

 

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Gjeodezike;

(2) Inxhinieri Gjeoinformatike;

(1) Shkenca Sociale/ Gjuhë Letërsi/ Anglisht.

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave kërkon gjithsej (30) praktikantë sipas ndarjes:

 

Drejtoria Qendrore kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(8) Shkenca Shoqërore/ Sociale;

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

 

ASHV Tiranë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Shoqërore/ Sociale.

ASHV Elbasan kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Shoqërore/ Sociale.

ASHV Lezhë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Shoqërore/ Sociale.

ASHV Lushnje kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Shoqërore/ Sociale.

ASHV Durrës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Shoqërore/ Sociale.

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje kërkon (2) praktikantë praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik/ ekonomik

Praktikë pranë Kuvendit

Praktikë pranë Kuvendit

KUVENDI

Kërkon gjithsej (11) praktikantë me profile studimi:

(4) Juridik;

(3) Ekonomik;

(1) Inxhinieri Elektrike/Ndërtimi;

(3) Marrëdhënie Ndërkombëtare/ Gjuhë e Huaj/ Shkenca Politike. 

Praktikë pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Praktikë pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë kërkon (15) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Juridike;

(2) Shkenca Ekonomike;

(2) Shkenca Natyrore;

(4) Shkenca Sociale;

(4) Profil Mësuesie.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Natyrore;

(1) Psikologji;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Shërbimi Kombëtar për Rininë

Shërbimi Kombëtar për Rininë kërkon (12) praktikantë me profile studimi:

(4) Juridik;

(3) Ekonomik (2 Financë dhe 1 degë të tjera Ekonomiku);

(2) Akademi Arti (1 Fotografi + 1 Regji TV );

(3) Mjekësi + Gjuhë Letërsi (Profil Redaktim Gjuhësor) + Gjuhët e huaja, (profili Anglisht).

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Sociale;                                                                                                                                             (1) Shkenca Humane.

Agjencia e Shërbimit të Sporteve

Agjencia e Shërbimit të Sporteve  kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Fizioterapist;

(1) Financier.

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1)  Juridik;

(1)  Teknologji Informacioni;

(1) Ekonomik;

(1)  Mësuesi.

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(3) Teknologji Informacioni;

(3) Mësuesi;

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(2) Psikologji.

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier  kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi.

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Korçë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Ekonomik;

(1) Mësuesi;

(1) Juridik.

 

Drejtoria Rajonale e Arsimit Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi (Histori- Gjeografi);

(1) Psikologji.

Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Has kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi (Matematikë).

 

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Tropojë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Mirditë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Malësi e Madhe kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Vau i Dejës kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Pukë- Fushë-Arrëz kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Mësuesi (Matematikë).

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Kukës (3) praktikantë me profile studimi:

(1)  Teknologji Informacioni;

(1)  Inxhinieri Ndërtimi (dega Ndërtim);

(1)  Mësuesi (Gjuhë Angleze).

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1)  Juridik;

(1)  Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (Informatikë);

(1)  Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Kurbin kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)  Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Shkodër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Inxhinieri Ndërtimi (dega Ndërtim);

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Ura Vajgurore kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore Arsimore Kuçovë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Cërrik kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Belsh kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Peqin kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)  Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Gramsh kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Librazhd kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Prrenjas kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Maliq kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Kolonjë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Devoll kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)  Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Skrapar-Poliçan kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)  Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Berat kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Korçë-Pustec kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Pogradec kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Elbasan kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Patos kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Roskovec kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni;

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Divjakë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Mallakastër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Selenicë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Delvinë-Finiq kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Gjirokastër-Libohovë-Dropull kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Tepelenë-Memaliaj kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Përmet-Këlcyrë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Sarandë-Konispol kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Lushnje kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Vlorë-Himarë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Fier kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni;

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Bulqizë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Matematikë-Fizikë.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Mat kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Gjuhë Angleze.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Klos kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Shijak kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik;

(1) Mësuesi.

Zyra Vendore Arsimore Kavajë kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1)  Juridik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Vorë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(3) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Dibër kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(2) Ekonomik;

(2) Mësuesi;

(2) Teknologji Informacioni.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Krujë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Kamëz kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Inxhinieri Ndërtimi;

(1) Psikologji;

(2) Mësuesi.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Durrës kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(2) Mësuesi;

(1) Teknologji Informacioni;

(1) Ekonomik.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Tiranë kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik;

(2) Teknologji Informacioni;

(2) Mësuesi;

(2) Psikologji.

Praktikë pranë Ministrisë së Mbrojtjes

Praktikë pranë Ministrisë së Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes kërkon gjithsej (30) praktikantë sipas ndarjes:

 

                 Aparati i Ministrisë së Mbrojtjes kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Ekonomik.

 

Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit kërkon 14 praktikantë me profile studimi:

(4) Shkenca Kompjuterike;

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(3) Inxhinieri Informatike;

(3) Inxhinieri Elektronike;

(2) Telekomunikacion.

 

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Histori/Filologji/Arkivist.

 

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Ndërtimi/Gjeodezike.

 

Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(5) Histori/Gjeografi/Gjuhë e Huaj (Anglisht)/ Gjuhë-Letërsi/ Edukim Sportiv.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit kërkon 5 praktikantë me profile studimi:

(5) Juridik/ Financë-Kontabilitet/ Kimi/ Teknologji Ushqimore/ Shkenca Shoqërore.

Praktikë pranë Ministrisë së Brendshme

Praktikë pranë Ministrisë së Brendshme

Ministria e Brendshme  kërkon (36) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati i Ministrisë së Brendshme kërkon 8 praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(2) Ekonomik;

(1) Matematikë;

(2) Histori.

Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Informatikë Ekonomike/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Inxhinieri Mekanike/Mekatronike;

(1) Shkenca Sociale.

IKMT kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik.

Administrata e Prefektit në Qark kërkon 22 praktikantë sipas ndarjes:

Qarku Berat kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore/Arkivist;

(1) Juridik.

Qarku Dibër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;

(1) Inxhinieri Ndërtimi.

Qarku Durrës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(2) Inxhinieri Ndërtimi/Shkenca Inxhinierike.

Qarku Elbasan kërkon 1 praktikant me profil studimi:

(1) Juridik/Inxhinieri.

Qarku Gjirokastër kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Qarku Korçë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik;

(1) Punë sociale/Psikologji.

Qarku Kukës kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike;

(1) Shkenca Inxhinierike.

Qarku Lezhë kërkon 2 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.

Qarku Shkodër kërkon 3 praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(2) Shkenca Edukimi.

Qarku Vlorë kërkon 4 praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik;

(1) Ekonomik;

(1) Histori/ Gjeografi.