Praktikë pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare

Praktikë pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare kërkon 16 praktikantë me profile studimi:

  • 4 Ekonomiks, Fakulteti i Ekonomisë;
  • 4 Financë Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë;
  • 4 Informatikë Ekonomike, Fakulteti i Ekonomisë;
  • 4 E Drejtë Publike dhe Civile, Fakulteti Juridik.